wheel-center wheel-ring

Termeni de utilizare

Bun venit pe casinos.ro!

Sperăm că vă veți bucura de site-ul nostru.

Acești Termeni de utilizare („Termenii”) guvernează accesul și utilizarea site-ului web casinos.ro („Site-ul”) furnizat de Better Collective A/S („BC” sau „Noi”). Intenționăm să facem site-ul cât mai plăcut pentru dumneavoastră. Totuși, trebuie să avem câteva reguli. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu trebuie să accesați sau să utilizați site-ul nostru. Considerăm participarea dumneavoastră la acest site web drept acceptare a Termenilor noștri.

1. Cine poate accesa Site-ul Web?

1.1 Site-ul poate fi accesat numai de către persoanele fizice care au vârsta legală pentru a participa la jocuri de noroc. În funcție de țara din care accesați site-ul, vârsta minimă necesară poate varia.

1.2. Ca o condiție a utilizării de către dumneavoastră a acestui site web, garantați că:

Aveți 18 ani sau mai mult și dețineți autoritatea legală de a încheia acest acord („Acordul”) și de a utiliza acest site web în conformitate cu toți termenii și condițiile prezente.

2. Conținutul site-ului

2.1. Tot conținutul pe care îl prezentăm pe Site a fost creat cu cea mai mare grijă și suntem responsabili pentru el. Cu toate acestea, deoarece ne referim în mare măsură la conținutul de pe alte site-uri (cum ar fi ofertele de pariuri la casele de pariuri online), nu putem garanta acuratețea, integralitatea și actualitatea lui. Odată ce părăsiți site-ul nostru, proprietarii paginii pe care o vizitați sunt responsabili pentru conținutul ei (de exemplu, casele de pariuri online).

3. Utilizarea site-ului nostru web

3.1. Vă acordăm o licență personală limitată de a utiliza și accesa site-ul web numai în modul permis de acești Termeni.

3.2. Licența dumneavoastră nu este exclusivă, poate fi revocată de Noi și nu o puteți transfera altora. Toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres prin acești Termeni ne sunt rezervate.

3.3. Nu aveți voie să:

  • exploatați comercial în orice mod site-ul web;
  • modificați în orice mod orice parte a site-ului web sau a conținutului;
  • construiți un site web, produs sau serviciu similar sau concurențial.

3.4. Putem decide să suspendăm sau să închidem Site-ul în orice moment, cu sau fără notificare.

3.5. Aveți voie să utilizați gratuit întregul conținut de pe site. În mod similar, vi se permite să republicați sau să partajați conținutul nostru pe alte site-uri web sau pe rețelele sociale, dar numai cu atribuirea corespunzătoare a autorului. Ar trebui să menționați autorul în felul următor: numele autorului, numele articolului, linkul către sursa originală de pe site-ul nostru. Atunci când numele autorului nu este mediatizat, va trebui să menționați că sursa datelor publicate este casinos.ro și un link către site-ul nostru.

4. Notificare pentru conținut ilegal

4.1. Dacă aveți plângeri sau obiecții referitoare la materialul sau conținutul de pe acest site web, sau dacă credeți că materialul sau conținutul postat pe acest site web încalcă o proprietate intelectuală sau alte drepturi pe care le dețineți, vă rugăm să ne contactați imediat la adresa [email protected].

4.2. În urma primirii plângerii dumneavoastră, vom investiga reclamațiile rezonabile și vom aplica toate măsurile disponibile pentru a preveni și remedia încălcarea drepturilor dumneavoastră.

5. Proprietate intelectuală

5.1. Site-ul web și conținutul, caracteristicile și funcționalitățile sale originale sunt deținute de Better Collective A/S și sunt protejate de drepturi de autor internaționale, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale și alte legi privind proprietatea intelectuală sau drepturile de proprietate.

5.2. Nimic din conținutul site-ului web nu trebuie interpretat ca acordând, prin implicare, excludere sau în alt mod, vreo licență sau drept de utilizare a oricărei mărci comerciale afișate pe site fără permisiunea scrisă a proprietarului respectiv.

5.3. Vă reamintim că sunteți responsabil pentru respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și pentru neîncălcarea lor în orice fel.

5.4. Nu aveți dreptul să copiați, să transmiteți sau să ajustați informațiile de pe acest site web în niciun fel, decât în ​​conformitate cu Secțiunea 3.5.

6. Date personale

6.1. Citiți Politica noastră de Confidențialitate. În felul acesta veți afla cum colectăm, folosim și împărtășim informații despre dvs. atunci când accesați sau utilizați site-ul nostru web.

7. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

7.1. CITIȚI CU ATENȚIE ACEASTĂ SECȚIUNE. ACEASTĂ SECȚIUNE LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA CASINOS.RO FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU PROBLEME CARE POT APĂREA ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB. DACĂ NU ÎNȚELEGEȚI TERMENII DIN ACEASTĂ SECȚIUNE, SAU DIN ORICE ALTĂ PARTE A ACORDULUI, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI UN AVOCAT PENTRU CLARIFICARE ÎNAINTE DE A ACCESA SAU DE A UTILIZA ACEST SITE WEB.

7.2 NU SUNTEM FURNIZOR DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC ONLINE, DAR OFERIM CONȚINUT LEGAT DE FURNIZAREA DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC ONLINE. OFERTA NOASTRA INCLUDE LEGĂTURILE (LINK-URI DE Afiliat) CĂTRE SITE-URI WEB EXTERNE, CELE MAI MULTE FIIND CĂTRE FURNIZORI DE SERVICII DE JOCURI DE NOROC ONLINE. ACESTE LINK-URI SUNT MONITORIZATE CONSTANT DE NOI SI LE PUTEM SCHIMBA DACĂ DEVIN INACTIVE. CU TOATE ACESTEA, NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU LINK-URI INACTIVE SAU PENTRU CONȚINUTUL DE PE ACELE LINK-URI.

NU AVEM NICIO INFLUENȚĂ ASUPRA CONȚINUTULUI AFIȘAT PE SITE-URI EXTERNE. ASTFEL, NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU CONȚINUTUL SITURILOR WEB EXTERNE.

CASINOS.RO NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNĂ CAUZATĂ DE UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU.

7.3. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA ÎN VIGOARE, NE DECLINĂM TOATE GARANȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE ACTE SAU OMISIUNE SAU CONDUITĂ A DUMNEAVOASTRĂ.

7.4. ÎN ACORD CU CELE MENȚIONATE, UTILIZAȚI ACEST SITE WEB PE PROPRIUL RISC ȘI ÎN NICIUN CAZ BC (SAU OFIȚERII, DIRECTORII ȘI AFILIAȚII EI) NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE PIERDERI DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU CONSECUȚIONALE SAU ORICE PIERDERE DE VENITURI, PROFIT, FONDURI, DATE, CONTRACTE, FOLOSINȚĂ A BANILOR SAU PIERDERI SAU DAUNE GENERATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNTRERUPEREA AFACERII DE ORICE TIP REZULTATE DIN ACCESUL DUMNEAVOASTRĂ, AFIȘAREA SAU UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB SAU CU ÎNTÂRZIEREA SAU DIFICULTATEA DE A ACCESA, AFIȘA SAU UTILIZA ACEST SITE WEB (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ÎNCREDEREA DUMNEAVOASTR ÎN RECENZIILE ȘI OPINIILE APĂRUTE PE ACEST SITE WEB; ORICE COMPUTER, LINK DE INFORMAȚII, SOFTWARE , PRODUSE ȘI SERVICII OBȚINUTE PRIN ACEST SITE WEB; SAU ALTELE RESULTATE DIN ACCESUL LA, AFIȘAREA SAU UTILIZARE A ACESTUI SITE WEB), BAZATE FIE PE O IPOTEZĂ A NEGLIJENȚEI, A CONTRACTULUI, PE O ALTĂ RĂSPUNDERE STRICTĂ, FIE PE O ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DACĂ AM FOST AVERTIZAȚI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUCEREA UNOR ASEMENEA DAUNE.

7.5. DACĂ BC ESTE GĂSITĂ RESPONSABILĂ PENTRU ORICE PIERDERI SAU DAUNE CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-URILOR SAU SERVICIILOR NOASTRE, ATUNCI RESPONSABILITATEA BC NU VA DEPĂȘI ÎN NICIO CAZ 100 EURO. ACEASTA DECLINARE DE RESPONSABILITATE SE POATE SCHIMBA ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE, DECI S-AR PUTEA NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

8. Despăgubiri

8.1. Sunteți de acord să apărați și să despăgubiți BC și pe afiliații săi și pe oricare dintre ofițerii, directorii, angajații și agenții acestora de și împotriva oricăror pretenții, cauze de acțiune, cereri, recuperări, pierderi, daune, amenzi, penalități sau alte costuri sau cheltuieli de orice fel sau natură, inclusiv, dar fără a se limita la comisioane legale și contabile rezonabile, aduse de terți ca urmare a:

(i) încălcării de către dumneavoastră a acestor Termeni;

(ii) încălcării de către dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți;

(iii) Utilizării de către dumneavoastră a acestui site web.

9. Modificări ale acestor Termeni

9.1. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau modifica acești Termeni în orice moment. Astfel de modificări vor fi postate pe site-ul nostru web și vor indica data intrării în vigoare. Utilizarea în continuare a site-ului nostru web va fi considerată drept acordul dumneavoastră cu Termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii revizuiți, ar trebui să încetați să utilizați site-ul nostru web înainte ca acești Termeni să intre în vigoare.

10. Legea aplicabilă și locul de desfășurare

10.1. În cazul oricărei dispute, sunteți de acord să ne informați și să încercați să rezolvați problema în mod informal. Ne puteți contacta folosind formularul Contactați-ne și adresa de e-mail.

Toate revendicările care decurg din acești Termeni sunt guvernate de legile Danemarcei, excluzând regulile de conflict între legi. În caz de litigiu sunteți de acord cu jurisdicția instanței competente din Danemarca.

11. Diverse

11.1. Sunteți de acord că nu există nicio societate în comun, agenție, parteneriat sau relație contractuală între dumneavoastră și BC și toți afiliații existenți sau viitori ca urmare a acestui acord sau a utilizării acestui site web.

11.2. Derularea acestor Condiții este supusă legilor și proceselor legale existente și nimic din acești Termeni nu limitează dreptul nostru de a ne conforma cu aplicarea legii sau cu alte solicitări sau cerințe guvernamentale sau legale referitoare la utilizarea către dumneavoastră a acestui site web sau a informațiilor furnizate sau colectate de către noi în vederea unei astfel de utilizări. În măsura permisă de legea aplicabilă, sunteți de acord că veți ridica orice pretenție sau cauză de acțiune care decurge din sau se referă la accesul sau utilizarea acestui site web în termen de doi (2) ani de la data la care a apărut o astfel de revendicare sau acțiune, altfel o astfel de revendicare sau cauză de acțiune va fi înlăturată în mod irevocabil.

11.3. Dacă orice parte a acestor condiții este determinată a fi invalidă sau inaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la declinările de răspundere și limitările menționate mai sus, atunci prevederea invalidă sau inaplicabilă va fi considerată înlocuită de dispoziție valabilă și aplicabilă care se potrivește cel mai mult cu intenția prevederii inițiale, iar prevederile rămase din Termeni vor continua în vigoare.

11.4. Acești Termeni constituie întregul Acord dintre dumneavoastră și BC cu privire la acest site web și înlocuiesc toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, fie electronice, orale sau scrise, între client și BC cu privire la acest site web. O versiune tipărită a acestor Condiții și a oricărei notificări transmise în formă electronică va fi admisibilă în proceduri judiciare sau administrative bazate pe sau în legătură cu acești Termeni, în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate și menținute inițial în formă tipărită.

11.5. Acești Termeni sunt disponibili în limba site-ului. Termenii și condițiile specifice în care vă exprimați Acordul nu vor fi stocate individual de BC.

Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate.

*Modelul de afaceri al Better Collective este construit pe modelul de afiliat iGaming. Aceasta înseamnă că Better Collective generează venituri prin direcționarea traficului online către partenerii noștri iGaming (operatorii) prin produsele și platformele noastre. Când un utilizator final explorează una dintre platformele noastre și dă clic pe unul dintre site-urile noastre pentru a se înregistra la o casă de pariuri, câștigăm un comision.